Renta z tytułu zwiększenia się potrzeb po wypadku komunikacyjnym

Wypadek komunikacyjny często wiąże się z potrzebą ponoszenia przez poszkodowanego dodatkowych kosztów. Mogą być one związane m. in. z koniecznością kontynuowania procesu leczenia i rehabilitacji oraz zakupu lekarstw, suplementów i środków sanitarnohigienicznych.

Renta z tytułu zwiększenia się potrzeb po wypadku komunikacyjnym

Renta z tytułu zwiększenia się potrzeb poszkodowanego art. 444 kodeksu cywilnego

Renta z tytułu zwiększenia się potrzeb poszkodowanego jest przewidziana przez ustawodawcę w art. 444 kodeksu cywilnego obok:

Oczywiście mówiąc o zwiększeniu się potrzeb poszkodowanego należy porównywać stan poszkodowanego jaki istniał przed wyrządzeniem szkody tj. przed wypadkiem komunikacyjnym do stanu po wypadku.

Jeśli więc chcemy skierować do ubezpieczyciela sprawcy wypadku roszczenie o wypłatę renty z tytuły zwiększenia się potrzeb poszkodowanego należy te wyższe koszty wykazać. W praktyce będą to najczęściej zalecenia lekarskie oraz faktury imienne za:

  • wizyty lekarskie lekarzy,
  • rehabilitację;
  • sprzęt rehabilitacyjny
  • leki i suplementy diety
  • środki sanitarno-higieniczne itp.
  • wyższe koszty żywienia (dieta po zaleceniu lekarskim)
  • koszty opieki.

Czas renty – z tytułu zwiększonych potrzeb poszkodowanego

Charakter doznanych obrażeń i konsekwencje urazu są najistotniejsze dla odpowiedzi na pytanie – czy renta będzie miała charakter czasowy, czy też stały. Stan zdrowia poszkodowanego po wypadku może się zmieniać, tak więc i zasadność zaspokajania potrzeb musi podlegać stosownej weryfikacji. Jeśli jednak dane i stałe koszty związane są z następstwem o charakterze nieodwracalnym, poszkodowany powinien ubiegać się o rentę stałą.

Na etapie przedsądowym Ubezpieczyciele podchodzą do roszczenia o wypłatę renty z dużą dozą ostrożności. Nie oznacza to jednak, że jeśli istnieją faktyczne podstawy do jej uzyskania nie należy walczyć o nią w procesie sądowym. Roszczenie o rentę może być objęte w jednym pozwie po wypadku komunikacyjnym z innymi roszczeniami np. zadośćuczynieniem i odszkodowaniem za poniesioną szkodę.

Sądy wielokrotnie wypowiadały się już także w kwestii tego, że dochodzenie renty nie musi wiązać się z faktycznym ponoszeniem dodatkowych kosztów przez poszkodowanego. Innymi słowy należy przede wszystkim wykazać zwiększone potrzeby, które powstały na skutek urazów po wypadku, a nie fakt pokrycia tych potrzeb przez poszkodowanego. Poszkodowany w danej chwili może nawet nie posiadać środków na zaspokojenie zwiększonych środków. Przed skierowaniem roszczenia o rentę z tytułu zwiększonych potrzeb warto skontaktować się z adwokatem lub radcą prawnym, który pomoże zweryfikować podstawy do skutecznego ubiegania się o rentę.

Podziel się:

Publikacje i materiały zamieszczone na niniejszej stronie są nieodpłatne. Treści mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, zaś zamieszczone informację nie stanowią porady prawnej, ani wykładni prawa. Informacje zamieszone mają charakter ogólny i nie budują stosunku klient – adwokat. Autor bloga nie odpowiada za szkody związane z zastosowaniem lub brakiem zastosowania informacji zamieszczonych na stronie. Treści stanowią jedynie prywatny pogląd autora. Ponadto autor bloga i administrator strony nie odpowiadają za treść komentarzy pozostawionych na blogu przez osoby trzecie.

Dowiedz się więcej na temat:

Prawo odszkodowań
Link został skopiowany