Renta z polisy OC sprawcy wypadku komunikacyjnego

Poszkodowany w wyniku wypadku komunikacyjnego może w określonych sytuacjach domagać się renty od Ubezpieczyciela sprawcy lub samego sprawcy. Przepis art. 444 §2 kodeksu cywilnego zawiera katalog okoliczności, które stanowią podstawy do ubiegania się o rentę.

Renta z polisy OC sprawcy wypadku komunikacyjnego

Renta z polisy OC – art. 444 §2 kodeksu cywilnego

Zgodnie z treścią art. 444 §2 kodeksu cywilnego poszkodowany może domagać się renty z polisy OC sprawcy wypadku komunikacyjnego w następujących przypadkach:

  1. Gdy poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy,
  2. Gdy zwiększyły się potrzeby poszkodowanego,
  3. Gdy zmniejszyły się widoki powodzenia na przyszłość poszkodowanego.

Będąc poszkodowanym w wyniku wypadku komunikacyjnego warto jest rozważyć kompleksowo możliwości swoich roszczeń. Jest to szczególnie istotne jeżeli obrażenia w sposób daleko idący wpłynęły na życie i funkcjonowanie poszkodowanego. Ubezpieczyciele widząc podstawy do ubiegania się poszkodowanego o rentę z polisy OC (która może być świadczeniem otrzymywanym nawet dożywotnio) często starają się kusić poszkodowanych poprzez propozycje ugody zawierającą stosunkowo wysokie zadośćuczynienie i zrzeczenie się wszelkich innych roszczeń (w tym roszczenia o rentę). Ugodę taką trudno później wzruszyć i skutecznie dochodzić swoich praw przed sądem.

Dlatego też powierzenie swojej sprawy związanej z wypadkiem drogowym profesjonalnemu pełnomocnikowi może przynieść poszkodowanemu wymierne rezultaty. Niezależnie czy dochodzimy roszczenia o odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę czy zwrot kosztów leczenia lub kosztów pogrzebu – warto weryfikować decyzję Ubezpieczyciela. Ze swojego doświadczenia wiem, że towarzystwa ubezpieczeń bardzo rzadko uznają roszczenia o rentę na etapie przedsądowym. Odmowa ubezpieczyciela na etapie przedsądowym nie powinna zniechęcać poszkodowanego do dochodzenia swoich praw. Istotne jest jednak odpowiednie zgłoszenie takiego żądania aby przygotować się do profesjonalnego sformułowania pozwu. W swojej praktyce preferuję zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi w formie pisemnej – wysłanej listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Oczywiście nie jest to jedyna droga, jednak eliminuje to pewne nieścisłości, które czasem pojawiają się przy zgłoszeniu elektronicznym.

Tematyka związana z rentą po wypadku komunikacyjnym jest niezwykle obszerna. Dlatego też postaram się przedstawić Państwu zagadnienia dotyczące renty w oddzielnych artykułach, tak aby było to możliwie przejrzyste.

Zadośćuczynienie, odszkodowanie, renta oraz inne świadczenia związane z za wypadkami komunikacyjnymi mają na celu naprawienie szkody osoby poszkodowanej. Adwokat Wojciech Janus prowadzący praktykę w Koszalinie specjalizuje się w prawie odszkodowań.

Podziel się:

Publikacje i materiały zamieszczone na niniejszej stronie są nieodpłatne. Treści mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, zaś zamieszczone informację nie stanowią porady prawnej, ani wykładni prawa. Informacje zamieszone mają charakter ogólny i nie budują stosunku klient – adwokat. Autor bloga nie odpowiada za szkody związane z zastosowaniem lub brakiem zastosowania informacji zamieszczonych na stronie. Treści stanowią jedynie prywatny pogląd autora (ze stanem prawnym na dzień publikacji). Ponadto autor bloga i administrator strony nie odpowiadają za treść komentarzy pozostawionych na blogu przez osoby trzecie.

Dowiedz się więcej na temat:

Prawo odszkodowań
Link został skopiowany