Cofnięcie pozwu

Cofnięcie pozwu

Zdarzają się sytuacje, w których po wytoczeniu powództwa powód pragnie odstąpić od sądowego dochodzenia swoich roszczeń. Najczęściej dotyczy to sytuacji kiedy pozwany już po złożeniu pozwu zaspokoi roszczenie powoda lub powód dochodzi do przekonania, że jego żądanie nie jest jednak uzasadnione. W związku z powyższym powód może skorzystać ze złożenia oświadczenia o cofnięciu pozwu. Zgodnie z art. 203 k.p.c.

CZYTAJ

Kategoria: Prawo cywilne
1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek (16 głosów, średnia: 5,00 z 5)
Loading...
Odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów

Odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów

Otrzymanie odpisu pozwu o podwyższenie alimentów nie oznacza jeszcze, że Sąd przychyli się do sformułowanego żądania. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Podstawę żądania pozwu o podwyższenie alimentów stanowi art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zgodnie, z którym: W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Warto jest więc podjąć działania poprzez złożenie odpowiedzi na pozew oraz aktywne uczestnictwo w procesie, jeśli kwestionujemy zasadność powództwa.

CZYTAJ

Kategoria: Prawo cywilne
1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek (33 głosów, średnia: 4,94 z 5)
Loading...
Przestępstwo niealimentacji

Przestępstwo niealimentacji

Niewypełnianie obowiązku alimentacyjnego przez zobowiązanych jest bardzo częstym problemem. Według statystyk niemal 300.000 dłużników nie płaci alimentów. Nowelizacja przepisów karnych w zakresie niealimentacji, która obowiązuje od 08 maja 2017 r. przyniosła istotne zmiany – jak m. in. rezygnację ze znamienia uporczywości. Co grozi za uchylenie się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego?

CZYTAJ

Kategoria: Prawo cywilne
1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek (40 głosów, średnia: 5,00 z 5)
Loading...
Żądanie pozwu w walucie obcej

Żądanie pozwu w walucie obcej

Swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej i związany z tym dynamiczny rozwój stosunków gospodarczych jest źródłem coraz częstszych dylematów polskich przedsiębiorców – w zakresie dochodzenia należnych im roszczeń. Jeśli świadczenie wynikające z umowy podlegającej wykonaniu na terytorium RP określone zostało w innej walucie niż polski złoty – aktualne pozostają pytania, w jakiej walucie wskazać żądanie pozwu? Czy ma być to kwota w walucie z umowy? (np. X euro), czy może przeliczyć tę kwotę na złotówki? W niniejszym artykule postaram się zwięźle odpowiedzieć na powyższe pytania.

CZYTAJ

Kategoria: Prawo cywilne
1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek (39 głosów, średnia: 5,00 z 5)
Loading...
Umowa dożywocia a zachowek

Umowa dożywocia a zachowek

Umowa darowizny nieruchomości jest w praktyce bardzo często wykorzystywana przez darczyńców, którzy chcą mieć pewność, że po ich śmierci określona osoba będzie jedynym właścicielem nieruchomości i nie będzie musiała martwić się postępowaniem spadkowym. Przeważnie sytuacje takie dotyczą rodziców, którzy darują nieruchomość na rzecz jednego ze swych dzieci. Stanowić ma to akt wdzięczności za opiekę i wsparcie, które jednocześnie wykluczy innych spadkobierców od nabycia wartościowego składnika majątku. Rozwiązanie takie naraża jednak obdarowanego na konieczność wypłaty zachowku na rzecz innych spadkobierców. Jak sprawić, aby właścicielem nieruchomości stała się określona osoba i nie była ona zobowiązana do wypłaty zachowku?

CZYTAJ

Kategoria: Prawo cywilne
1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek (42 głosów, średnia: 4,98 z 5)
Loading...