Blog

Wnioski dowodowe w postępowaniu karnym

Wnioski dowodowe w postępowaniu karnym

Strony postępowania karnego mają prawo do składania wniosków dowodowych. Warto z tego prawa korzystać, gdyż wyniki postępowania dowodowego są kluczowe dla ustalenia odpowiedzialności karnej oskarżonego. Zgodnie z art. 167 kodeksu postępowania karnego Dowody przeprowadza się na wniosek stron albo z urzędu. W celu skutecznej ochrony interesów w postępowaniu karnym istotna jest nasza aktywność związana z inicjatywą dowodową. Wnioski dowodowe możemy składać zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i na etapie postępowania sądowego.

CZYTAJ

Kategoria: Prawo karne
1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek (3 głosów, średnia: 5,00 z 5)
Loading...
Zmiana wysokości opłat w sprawach cywilnych

Zmiana wysokości opłat w sprawach cywilnych

Od dnia 21 sierpnia 2019 r. obowiązują znowelizowane przepisy ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. To zła wiadomość dla wszystkich, którzy zwlekali z zainicjowaniem postępowania sądowego, gdyż ustawodawca podwyższył wysokość opłat w szerokim zakresie spraw.

CZYTAJ

Kategoria: Prawo cywilne
1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek (6 głosów, średnia: 5,00 z 5)
Loading...
Oskarżyciel posiłkowy –  czy warto zostać oskarżycielem posiłkowym?

Oskarżyciel posiłkowy – czy warto zostać oskarżycielem posiłkowym?

W sprawach karnych ściganych z oskarżenia publicznego – pokrzywdzony może uzyskać status strony na etapie postępowania sądowego i występować w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Na gruncie obowiązujących przepisów ustawy kodeks postępowania karnego możemy wyróżnić:

CZYTAJ

Rozłożenie grzywny na raty

Rozłożenie grzywny na raty

Uprawomocnienie się wyroku, w którym Sąd wymierzył karę grzywny powoduje konieczność uregulowania jej przez skazanego. Zgodnie z art. 44 § 1 kodeksu karnego wykonawczego – po otrzymaniu pisemnego wezwania z Sądu – skazany ma na to 30 dni. Ustawodawca przewidział jednak możliwość wnioskowania o rozłożenie grzywny na raty.

CZYTAJ