Czy da się odzyskać skradzione kryptowaluty?

Edukacja i ochrona kluczy prywatnych Eksperci branży kryptowalut są zgodni, że przestępstwa związane z kryptowalutami wynikają najczęściej z braku należytej wiedzy i nienależytych środków bezpieczeństwa inwestorów. Przestępcy korzystają z faktu, iż branża kryptowalut przyciąga wiele niedoświadczonych osób. Rozmaici oszuści starają się  za wszelką cenę wzbudzić zaufanie, tak aby zachęcić inwestorów do powierzenia im środków (przesłania

Wypadek komunikacyjny a odszkodowanie za prywatne leczenie

Wybór leczenie po wypadku Poszkodowani w wypadkach drogowych często wymagają pomocy specjalistów, zarówno podczas leczenia jak i rehabilitacji. Korzystanie ze świadczeń refundowanych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia może wiązać się z koniecznością wielomiesięcznego oczekiwania. Wiele osób decyduje się na prywatne usługi i błędnie zakłada, że ubezpieczyciel nie zwróci poniesionych kosztów. W niniejszym artykule postaram się

Kara mieszana czyli kombinowana forma represji prawnokarnej

Kiedy Sąd może orzec karę mieszaną. Rozwiązanie dotyczące kary mieszanej nazywanej również karą kombinowaną lub sekwencyjną uregulowane zostało w art. 37b k.k., zgodnie z którego treścią: W sprawie o występek zagrożony karą pozbawienia wolności, niezależnie od dolnej granicy ustawowego zagrożenia przewidzianego w ustawie za dany czyn, sąd może orzec jednocześnie karę pozbawienia wolności w wymiarze

Kradzież Bitcoina i innych kryptowalut

Jak działają przestępcy w sprawach kryptowalutowych? Osoby chcące popełnić przestępstwo polegające w praktycznym sensie na uzyskaniu dostępu do kryptowalut cudzej osoby podejmują różnego rodzaju podstępne czynności. Ich celem jest uzyskanie kluczy prywatnych, dzięki którym mogą przetransferować na swoje portfele kryptowaluty innej osoby.  Z praktyki zawodowej zauważam, że sprawcy próbują uzyskać potrzebne im do popełnienia przestępstwa