Kancelaria Adwokacka Koszalin - Wojciech Janus
Adwokatura Polska Prawo Ojczyzna i Honor

Wojciech Janus

Adwokat Koszalin

Prawo odszkodowań

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej – wzór word/pdf do pobrania

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej – wzór word/pdf do pobrania

Jeśli kierujący nie mają wątpliwości co do faktu – z czyjej winy doszło do kolizji drogowej wystarczające jest spisanie odpowiedniego oświadczenia. Jakie informacje powinny się znaleźć w oświadczeniu o kolizji drogowej?

Kara za brak OC pojazdu

Kara za brak OC pojazdu

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nakłada każdego roku tysiące kar pieniężnych za brak polisy OC

Zwrot kosztu pogrzebu z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego

Zwrot kosztu pogrzebu z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego

Każdego roku na polskich drogach ginie ponad 2500 osób. Należy zdawać sobie sprawę, że w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC – ubezpieczyciel sprawcy wypadku zobowiązany jest do pokrycia kosztów pogrzebu poszkodowanego.

Renta z polisy OC sprawcy wypadku komunikacyjnego

Renta z polisy OC sprawcy wypadku komunikacyjnego

Poszkodowany w wyniku wypadku komunikacyjnego może w określonych sytuacjach domagać się renty od Ubezpieczyciela sprawcy lub samego sprawcy.

Zadośćuczynienie – a trwały uszczerbek na zdrowiu

Zadośćuczynienie – a trwały uszczerbek na zdrowiu

Ustalanie w sprawach odszkodowawczych procentowego uszczerbku na zdrowiu poszkodowanych staje się coraz bardziej powszechne. Czy jest to jednak niezbędne Sądowi do określenia należnego zadośćuczynienia?

Zwrot kosztów reprezentacji przedsądowej przez Ubezpieczyciela

Zwrot kosztów reprezentacji przedsądowej przez Ubezpieczyciela

Osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych często rezygnują z pomocy profesjonalnego pełnomocnika przy dochodzeniu roszczeń na etapie przedsądowym.

Adwokat Wojciech Janus

Adwokat Janus Wojciech

Jestem absolwentem Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po odbyciu aplikacji adwokackiej w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Koszalinie i złożeniu egzaminu adwokackiego z wyróżnieniem zostałem wpisany na listę adwokatów.

Specjalizuję się prawie cywilnym, karnym, gospodarczym oraz w zakresie szeroko pojętego prawa medycznego. Posiadam bogate doświadczenie w sprawach odszkodowawczych związanych z dochodzeniem zadośćuczynień oraz odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych na rzecz poszkodowanych.

W sprawach z zakresu prawa karnego występuję w charakterze obrońcy oskarżonych jak również pełnomocnika pokrzywdzonych. W swojej przeszło siedmioletniej praktyce zawodowej w kancelariach radcowskich oraz adwokackich zajmowałem się również stałą obsługą podmiotów gospodarczych i klientów indywidualnych.

Moim celem jest sumienne i profesjonalne udzielanie pomocy prawnej wszystkim Klientom Kancelarii poprzez zapewnienie najkorzystniejszych rozwiązań w powierzonych mi sprawach.

Wojciech Janus – Adwokat Koszalin

Kancelaria Adwokacka - opinie

Mateusz Z Opinia z

Serdecznie polecam Pana Wojciecha, sprawa zakończona sukcesem, pełne wsparcie ze strony Pana mecenasa na każdym etapie postępowania. :)


Źródło

Borys K Opinia z

Rzetelny człowiek który myśli przed wszystkim o kliencie, bardzo ambiny i godzien zaufania. Zdecydowanie polecam.


Źródło

Michal Sobieraj Opinia z

Sprawa zakończona sukcesem. Polecam i pozdrawiam


Źródło

Izabela O Opinia z

Bardzo uczciwy adwokat, kierujący się etyką i duża empatią! Poświęcił mi swój czas, uważnie słuchając, a że sprawa nadawała się najpierw do rzecznika praw konsumenta, to tak też mi polecił, nie narażając przy tym nas na koszty prowadzenia sprawy. Wszystko zakończyło się powodzeniem, także poleam serdecznie! :)


Źródło

Adrian Cz Opinia z

Pan mecenas jest bardzo kompetentny, zaangażowany i doskonale wyjaśnia wszelkie wątpliwości. Sprawa została rozpatrzona pozytywnie. Z całego serca polecam, szczegolnie w sprawach medycznych.


Źródło

FAQ

czyli najczęściej zadawane pytania z prawa odszkodowań

Co do zasady 3 lata od daty zdarzenia – jeśli szkoda została zgłoszona do Ubezpieczyciela 3 lata liczymy od wydania pierwszej decyzji w sprawie.


Jeżeli zapadł prawomocny wyrok karny przeciwko sprawcy wypadku termin ten wynosi 20 lat.

Należy dołączyć dokumenty:

  • świadczące o wystąpieniu wypadku (np. notatka policyjna, oświadczenie sprawcy wypadku, wyrok karny)
  • wskazane jest załączenie kosztorysu naprawy lub faktury/rachunku za usługę naprawy
  • zdjęcia pojazdu/zniszczonego sprzętu dokumentujące stan rzeczy przed i po wypadku

Przy szkodach osobowych to 1,22 miliona euro na jednego poszkodowanego zaś 6,07 milionów euro na jedno zdarzenie;

W zakresie szkód na mieniu suma gwarancyjna wynosi 1,22 miliona euro na jedno zdarzenie

Blog

List gończy – jako szczególny sposób poszukiwania oskarżonego

List gończy – jako szczególny sposób poszukiwania oskarżonego

Jeżeli oskarżony, w stosunku do którego wydano postanowienie o tymczasowym aresztowaniu, ukrywa się, sąd lub prokurator może wydać postanowienie o poszukiwaniu go listem gończym.

Kontratyp ryzyka sportowego – czyli czy brutalny faul może być przestępstwem?

Kontratyp ryzyka sportowego – czyli czy brutalny faul może być przestępstwem?

W sportach kontaktowych takich jak piłka nożna, koszykówka, czy też sporty walki dochodzi często do groźnych kontuzji zawodników wywołanych działaniem przeciwnika. Historia sportu zna przypadki pojedynków bokserskich, podczas których śmierć ponosił jeden z zawodników.

Zasądzenie kosztów dla oskarżyciela posiłkowego

Zasądzenie kosztów dla oskarżyciela posiłkowego

Oskarżyciel posiłkowy może domagać się zasądzenia od skazanego poniesionych wydatków. Mogą one obejmować m. in. zwrot kosztów ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika, zwrot kosztów przejazdu do sądu, czy też koszty noclegu. Jak złożyć taki wniosek? Czy Sąd wymaga udokumentowania poniesionych wydatków?

Zmiana formy wykonywania kary ograniczenia wolności

Zmiana formy wykonywania kary ograniczenia wolności

Skazany na karę ograniczenia wolności może wnioskować do Sądu o zmianę formy jej wykonywania. Następuje to na etapie postępowania wykonawczego.

Cofniecie apelacji karnej

Cofniecie apelacji karnej

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego środek odwoławczy można cofnąć. Co do zasady apelację cofnąć może podmiot ją wnoszący. Jak to jednak uczynić? Jakie są ograniczenia przy cofnięciu apelacji? Do kiedy można cofnąć apelację?

Oddalenie powództwa na posiedzeniu niejawnym – oczywista bezzasadność powództwa

Oddalenie powództwa na posiedzeniu niejawnym – oczywista bezzasadność powództwa

Nowelizacja przepisów procedury cywilnej, w ramach której w życie wszedł przepis art. 1911 ustawy kodeksu postępowania cywilnego dała Sądom możliwość do oddalenia powództwa oczywiście bezzasadnego na posiedzeniu niejawnym.

Odpowiedzialność cywilna lekarza a podstawa zatrudnienia

Odpowiedzialność cywilna lekarza a podstawa zatrudnienia

Szpitale coraz chętniej zatrudniają lekarzy na  tzw. kontrakty – czyli umowy cywilnoprawne. Widać powszechne zjawisko odchodzenia od umów o pracę.  Lekarz zatrudniony na podstawie kontraktu z reguły może liczyć na korzystniejsze warunki płacowe niż otrzymałby w przypadku umowy o pracę.