Kancelaria Adwokacka Koszalin - Wojciech Janus
Adwokatura Polska Prawo Ojczyzna i Honor

Wojciech Janus

Adwokat Koszalin

Prawo odszkodowań

Wypadek komunikacyjny a odszkodowanie za prywatne leczenie

Wypadek komunikacyjny a odszkodowanie za prywatne leczenie

Wybór leczenie po wypadku Poszkodowani w wypadkach drogowych często wymagają pomocy specjalistów, zarówno podczas leczenia jak...

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej – wzór word/pdf do pobrania

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej – wzór word/pdf do pobrania

Jeśli kierujący nie mają wątpliwości co do faktu – z czyjej winy doszło do kolizji drogowej wystarczające jest spisanie odpowiedniego oświadczenia. Jakie informacje powinny się znaleźć w oświadczeniu o kolizji drogowej?

Zadośćuczynienie po wypadku

Zadośćuczynienie po wypadku

Zadośćuczynienie stanowi najczęściej zgłaszane roszczenie przez poszkodowanych, którzy ulegli wypadkom samochodowym. Firmy odszkodowawcze prześcigają się w reklamach przekonując klientów, że pomogą uzyskać najwyższe odszkodowanie i zadośćuczynienie spośród wszystkich podmiotów występujących na rynku.

Renta z tytułu zmniejszenia się widoków powodzenia na przyszłość

Renta z tytułu zmniejszenia się widoków powodzenia na przyszłość

Obrażenia doznane w wypadku komunikacyjnym mogą dla poszkodowanego skutkować zmniejszeniem widoków powodzenia na przyszłość. Dochodzona w związku z tym renta wyrównawcza może być zarówno samoistną przesłanką do jej uzyskania.

Renta z tytułu zwiększenia się potrzeb po wypadku komunikacyjnym

Renta z tytułu zwiększenia się potrzeb po wypadku komunikacyjnym

Wypadek komunikacyjny często wiąże się z potrzebą ponoszenia przez poszkodowanego dodatkowych kosztów. Mogą być one związane m. in. z koniecznością kontynuowania procesu leczenia i rehabilitacji oraz zakupu lekarstw, suplementów i środków sanitarno-higienicznych.

Wypadek komunikacyjny – renta z tytułu utraconej zdolności do pracy

Wypadek komunikacyjny – renta z tytułu utraconej zdolności do pracy

Obrażenia doznane w wyniku wypadku komunikacyjnego mogą skutkować częściową lub całkowitą utratą zdolności do pracy zarobkowej. Sytuacja taka stanowi jedną z podstaw wymienionych w art. art. 444 §2 kodeksu cywilnego.

Adwokat Wojciech Janus

Adwokat Janus Wojciech

Jestem absolwentem Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po odbyciu aplikacji adwokackiej w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Koszalinie i złożeniu egzaminu adwokackiego z wyróżnieniem zostałem wpisany na listę adwokatów.

Specjalizuję się prawie cywilnym, karnym, gospodarczym oraz w zakresie szeroko pojętego prawa medycznego. Posiadam bogate doświadczenie w sprawach odszkodowawczych związanych z dochodzeniem zadośćuczynień oraz odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych na rzecz poszkodowanych.

W sprawach z zakresu prawa karnego występuję w charakterze obrońcy oskarżonych jak również pełnomocnika pokrzywdzonych. W swojej przeszło siedmioletniej praktyce zawodowej w kancelariach radcowskich oraz adwokackich zajmowałem się również stałą obsługą podmiotów gospodarczych i klientów indywidualnych.

Moim celem jest sumienne i profesjonalne udzielanie pomocy prawnej wszystkim Klientom Kancelarii poprzez zapewnienie najkorzystniejszych rozwiązań w powierzonych mi sprawach.

Wojciech Janus – Adwokat Koszalin

Kancelaria Adwokacka - opinie

Mariusz R Opinia z

5

Pozytywne: Czas reakcji, Jakość, Profesjonalizm
Bardzo profesjonalna osoba, godna polecenia, konkretny i szybki w działaniu polecam wszystkim.


Źródło

Borys K Opinia z

Rzetelny człowiek który myśli przed wszystkim o kliencie, bardzo ambiny i godzien zaufania. Zdecydowanie polecam.


Źródło

Michal Sobieraj Opinia z

Sprawa zakończona sukcesem. Polecam i pozdrawiam


Źródło

Izabela O Opinia z

Bardzo uczciwy adwokat, kierujący się etyką i duża empatią! Poświęcił mi swój czas, uważnie słuchając, a że sprawa nadawała się najpierw do rzecznika praw konsumenta, to tak też mi polecił, nie narażając przy tym nas na koszty prowadzenia sprawy. Wszystko zakończyło się powodzeniem, także poleam serdecznie! :)


Źródło

Adrian Cz Opinia z

Pan mecenas jest bardzo kompetentny, zaangażowany i doskonale wyjaśnia wszelkie wątpliwości. Sprawa została rozpatrzona pozytywnie. Z całego serca polecam, szczegolnie w sprawach medycznych.


Źródło

FAQ

czyli najczęściej zadawane pytania z prawa odszkodowań

Co do zasady 3 lata od daty zdarzenia – jeśli szkoda została zgłoszona do Ubezpieczyciela 3 lata liczymy od wydania pierwszej decyzji w sprawie.


Jeżeli zapadł prawomocny wyrok karny przeciwko sprawcy wypadku termin ten wynosi 20 lat.

Należy dołączyć dokumenty:

  • świadczące o wystąpieniu wypadku (np. notatka policyjna, oświadczenie sprawcy wypadku, wyrok karny)
  • wskazane jest załączenie kosztorysu naprawy lub faktury/rachunku za usługę naprawy
  • zdjęcia pojazdu/zniszczonego sprzętu dokumentujące stan rzeczy przed i po wypadku

Przy szkodach osobowych to 1,22 miliona euro na jednego poszkodowanego zaś 6,07 milionów euro na jedno zdarzenie;

W zakresie szkód na mieniu suma gwarancyjna wynosi 1,22 miliona euro na jedno zdarzenie

Blog

Nietrzeźwość kierowcy a przepadek pojazdu – kiedy sąd zadecyduje o przepadku pojazdu

Nietrzeźwość kierowcy a przepadek pojazdu – kiedy sąd zadecyduje o przepadku pojazdu

Od 14 marca 2024 r. kierowcy prowadzący w stanie nietrzeźwości mogą stracić pojazd (przepadek) lub orzeczony może zostać przepadek jego równowartości. Przepisy nowelizacji kodeksu karnego wprowadzające rozwiązanie przepadku pojazdu mechanicznego.

Czy da się odzyskać skradzione kryptowaluty?

Czy da się odzyskać skradzione kryptowaluty?

Edukacja i ochrona kluczy prywatnych Eksperci branży kryptowalut są zgodni, że przestępstwa związane z kryptowalutami wynikają...

Kara mieszana czyli kombinowana forma represji prawnokarnej

Kara mieszana czyli kombinowana forma represji prawnokarnej

Kiedy Sąd może orzec karę mieszaną. Rozwiązanie dotyczące kary mieszanej nazywanej również karą kombinowaną lub sekwencyjną...

Kradzież Bitcoina i innych kryptowalut

Kradzież Bitcoina i innych kryptowalut

Jak działają przestępcy w sprawach kryptowalutowych? Osoby chcące popełnić przestępstwo polegające w praktycznym sensie na uzyskaniu...

Ubezwłasnowolnienie całkowite

Ubezwłasnowolnienie całkowite

Istnieją sytuacje, w których bliska osoba ze względu na stan zdrowia nie jest w stanie pokierować swoim postępowaniem. Należy wtedy rozważyć - czy dla dobra tej osoby jest zasadne zainicjowanie procedury ubezwłasnowolnienia.

Koszty zastępstwa procesowego w 2021 r. – sprawy cywilne

Koszty zastępstwa procesowego w 2021 r. – sprawy cywilne

Zarówno zainicjowanie sporu sądowego jak i racjonalna obrona przed roszczeniami wymaga znajomości obowiązujących przepisów prawa. Osoby szukające skutecznego adwokata lub radcy prawnego często nie wiedzą, że przy korzystnym rozstrzygnięciu sprawy, to strona przeciwna zobowiązana będzie do zapłaty kosztów zastępstwa procesowego

Powrót do poprzedniego nazwiska po rozwodzie

Powrót do poprzedniego nazwiska po rozwodzie

Po rozwodzie istnieje możliwość powrotu do nazwiska noszonego przed ślubem. Jak powrócić do poprzedniego nazwiska? W jakim terminie należy dopełnić formalności oraz z jakimi kosztami jest to związane?