Stalking – przestępstwo uporczywego nękania

Stalking – przestępstwo uporczywego nękania

Pochodzący z języka angielskiego termin „stalking” oznaczający „podchody” używany jest już nie tylko potocznie ale również w literaturze – jako określenie przestępstwa polegającego na prześladowaniu innej osoby. Termin stalking używany jest na całym świecie. Nowe znaczenie tego słowa powstało w latach 80tych XX wieku, kiedy to mianem stalkerów określało się niezwykle natrętnych fanów gwiazd światowego kina. Na gruncie prawa polskiego, mówiąc o stalkingu mamy na myśli przestępstwo uporczywego nękania z art. 190a kodeksu karnego, zgodnie z którym:

CZYTAJ

Przestępstwo utrwalania wizerunku nagiej osoby bez jej zgody

Przestępstwo utrwalania wizerunku nagiej osoby bez jej zgody

Rozwój technologii, coraz powszechniejsze korzystanie z mediów społecznościowych i przede wszystkim pauperyzacja reguł przyzwoitości sprawia, że lawinowo rośnie statystyka osób popełniających przestępstwo polegające na utrwalaniu wizerunku nagiej osoby lub osoby podczas czynności seksualnej przy użyciu przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu albo rozpowszechnianiu tego wizerunku bez jej zgody. Obecnie niemal każdy z nas posiada w swoim telefonie komórkowym narzędzie do utrwalania obrazu i możliwość natychmiastowego rozpowszechnienia go. Według oficjalnych statystyk Policji w 2012 roku wszczęto 139 postępowań dotyczących omawianego przestępstwa, zaś w 2017 r. było to już 419 postępowań. Zgodnie z art. 191a kodeksu karnego:

CZYTAJ

Kategoria: Prawo karne
1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek (18 głosów, średnia: 4,89 z 5)
Loading...
Skrócenie kary ograniczenia wolności

Skrócenie kary ograniczenia wolności

Osoby skazane na karę ograniczenia wolności mogą ubiegać się o skrócenie jej wykonywania. Zgodnie z treścią art. 34 § 1 k.k. – kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, a najdłużej 2 lata. Ustawodawca przewidział możliwość zwolnienie od odbycia reszty kary, jeżeli spełnione zostaną następujące warunki wobec skazanego (art. 83 k.k.):

CZYTAJ

Kategoria: Prawo karne
1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek (36 głosów, średnia: 5,00 z 5)
Loading...
Kolizja – a zatrzymanie prawa jazdy

Kolizja – a zatrzymanie prawa jazdy

Spowodowanie kolizji drogowej może skutkować zatrzymaniem prawa jazdy przez Policję. Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy prawo o ruchu drogowym:

Policjant  może zatrzymać prawo jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.

CZYTAJ

Kategoria: Prawo karne
1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek (39 głosów, średnia: 5,00 z 5)
Loading...