Brak zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie kierowania po użyciu alkoholu?

Zakaz prowadzenia pojazdów jest najczęściej stosowanym środkiem karnym. Jest to efekt wciąż dużej ilości kierowców prowadzących pojazdy w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających. Artykuł Zakaz prowadzenia pojazdów – czy zawsze musi być orzeczony na minimum 3 lata? spotkał się ze sporym odzewem. Otrzymałem kilkanaście maili z pytaniami dotyczącymi kwestii orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdówCzytaj

Wnioski dowodowe w postępowaniu karnym

Strony postępowania karnego mają prawo do składania wniosków dowodowych. Warto z tego prawa korzystać, gdyż wyniki postępowania dowodowego są kluczowe dla ustalenia odpowiedzialności karnej oskarżonego. Zgodnie z art. 167 kodeksu postępowania karnego Dowody przeprowadza się na wniosek stron albo z urzędu. W celu skutecznej ochrony interesów w postępowaniu karnym istotna jest nasza aktywność związana zCzytaj