Prawo cywilne

Prawo cywilne

Pomoc prawna w zakresie prawa cywilnego obejmuje przedsądową i sądową pomoc dla osób fizycznych oraz przedsiębiorców.

Na etapie postępowania sądowego reprezentujemy klientów w postępowaniach procesowych i nieprocesowych.

Posiadamy bogatą praktykę w zakresie spraw:

odszkodowawczych

Sporządzamy profesjonalne projekty:

  • pozwów,
  • wniosków,
  • umów,
  • doradzamy w zakresie negocjacji umów.

Reprezentujemy klientów na etapie windykacji należności w postępowaniu egzekucyjnym. Do szerokiego spektrum spraw cywilnych, w których Kancelaria świadczy pomoc prawną należy m. in:

  • prawo odszkodowań
  • prawo rzeczowe
  • prawo zobowiązań
  • prawo budowlane
  • prawo spadkowe
  • prawo rodzinne

Ostatnie wpisy z prawa cywilnego

Ubezwłasnowolnienie całkowite

Ubezwłasnowolnienie całkowite

Istnieją sytuacje, w których bliska osoba ze względu na stan zdrowia nie jest w stanie pokierować swoim postępowaniem. Należy wtedy rozważyć - czy dla dobra tej osoby jest zasadne zainicjowanie procedury ubezwłasnowolnienia.

Koszty zastępstwa procesowego w 2021 r. – sprawy cywilne

Koszty zastępstwa procesowego w 2021 r. – sprawy cywilne

Zarówno zainicjowanie sporu sądowego jak i racjonalna obrona przed roszczeniami wymaga znajomości obowiązujących przepisów prawa. Osoby szukające skutecznego adwokata lub radcy prawnego często nie wiedzą, że przy korzystnym rozstrzygnięciu sprawy, to strona przeciwna zobowiązana będzie do zapłaty kosztów zastępstwa procesowego

Powrót do poprzedniego nazwiska po rozwodzie

Powrót do poprzedniego nazwiska po rozwodzie

Po rozwodzie istnieje możliwość powrotu do nazwiska noszonego przed ślubem. Jak powrócić do poprzedniego nazwiska? W jakim terminie należy dopełnić formalności oraz z jakimi kosztami jest to związane?

Rozwód – czyli co warto wiedzieć o rozwodzie

Rozwód – czyli co warto wiedzieć o rozwodzie

Formalne zakończenie związku małżeńskiego wymaga zainicjowania postępowania rozwodowego i złożenia pozwu o rozwód. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego na taki krok decyduje się każdego roku coraz więcej Polaków.

Oddalenie powództwa na posiedzeniu niejawnym – oczywista bezzasadność powództwa

Oddalenie powództwa na posiedzeniu niejawnym – oczywista bezzasadność powództwa

Nowelizacja przepisów procedury cywilnej, w ramach której w życie wszedł przepis art. 1911 ustawy kodeksu postępowania cywilnego dała Sądom możliwość do oddalenia powództwa oczywiście bezzasadnego na posiedzeniu niejawnym.

Alimenty natychmiastowe – jako propozycja poszerzenia tarczy antykryzysowej

Alimenty natychmiastowe – jako propozycja poszerzenia tarczy antykryzysowej

Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje na potrzebę poszerzenia tarczy antykryzysowej o przepisy dotyczące „alimentów natychmiastowych”.

Zmiana wysokości opłat w sprawach cywilnych

Zmiana wysokości opłat w sprawach cywilnych

Od dnia 21 sierpnia 2019 r. obowiązują znowelizowane przepisy ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych....

Cofnięcie pozwu

Cofnięcie pozwu

Zdarzają się sytuacje, w których po wytoczeniu powództwa powód pragnie odstąpić od sądowego dochodzenia swoich roszczeń....

Odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów

Odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów

Otrzymanie odpisu pozwu o podwyższenie alimentów nie oznacza jeszcze, że Sąd przychyli się do sformułowanego żądania....

Przestępstwo niealimentacji

Przestępstwo niealimentacji

Niewypełnianie obowiązku alimentacyjnego przez zobowiązanych jest bardzo częstym problemem. Według statystyk niemal 300.000 dłużników nie płaci...