Obsługa prawna

Obsługa prawna

Kancelaria świadczy pomoc prawną w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców. Naszym celem jest zapewnienie przedsiębiorcom optymalizacji rozwiązań prawnych.

Zapewniamy fachowe:

  • konsultacje prawne,
  • sporządzanie projektów opinii umów,
  • projektów biznesowych.

Wspomagamy przedsiębiorców w negocjacjach rozwiązywaniu bieżących problemów, w negocjacjach z partnerami handlowymi oraz sprawdzamy status prawny kontrahentów.

Sporządzamy regulaminy i inne akty wewnętrzne dla podmiotów gospodarczych. Reprezentujemy naszych klientów przed:

  • organami administracji,
  • sądami rejestrowymi
  • organami prowadzącymi ewidencję działalności gospodarczej.

Pomagamy w odzyskiwaniu należności na etapie:

  • przedsądowym,
  • sądowym,
  • postępowaniu egzekucyjnym.

Dbamy o należyte informowanie klientów o zmieniających się przepisach i planowanych zmianach w prawie mając na względzie charakter prowadzonej działalności gospodarczej.

Naszym celem jest realna i skuteczna pomoc dla klientów biznesowych. Obecne warunki rynkowe oraz mnogość często zmieniających się przepisów prawa sprawiają, że stała, profesjonalna obsługa prawna pozwala na uniknięcie przedsiębiorcom problemów prawnych w przyszłości oraz może przyczynić się do dynamicznego rozwoju firmy.