Prawo odszkodowań

Prawo odszkodowań

Kancelaria świadczy pomoc prawną w dochodzeniu odszkodowań w związku ze:

Reprezentujemy klientów na etapie przedsądowym przed Ubezpieczycielem lub Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym oraz na etapie sądowym.

Pomagamy w negocjowaniu korzystnych ugód z Ubezpieczycielem. Świadczymy pomoc prawną w sprawach o odszkodowanie związane z opóźnionymi lub odwołanymi lotami, szkodami na mieniu w wyniku m. in. kradzieży, zalania, pożaru, czy błędów konstrukcyjnych budynków.

Weryfikujemy sprawy pod kątem możliwości dochodzenia roszczeń na etapie postępowania sądowego.

Ostatnie wpisy z prawa odszkodowań

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej – wzór word/pdf do pobrania

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej – wzór word/pdf do pobrania

Jeśli kierujący nie mają wątpliwości co do faktu – z czyjej winy doszło do kolizji drogowej wystarczające jest spisanie odpowiedniego oświadczenia. Jakie informacje powinny się znaleźć w oświadczeniu o kolizji drogowej?

Kara za brak OC pojazdu

Kara za brak OC pojazdu

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nakłada każdego roku tysiące kar pieniężnych za brak polisy OC

Zwrot kosztu pogrzebu z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego

Zwrot kosztu pogrzebu z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego

Każdego roku na polskich drogach ginie ponad 2500 osób. Należy zdawać sobie sprawę, że w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC – ubezpieczyciel sprawcy wypadku zobowiązany jest do pokrycia kosztów pogrzebu poszkodowanego.

Renta z polisy OC sprawcy wypadku komunikacyjnego

Renta z polisy OC sprawcy wypadku komunikacyjnego

Poszkodowany w wyniku wypadku komunikacyjnego może w określonych sytuacjach domagać się renty od Ubezpieczyciela sprawcy lub samego sprawcy.

Zadośćuczynienie – a trwały uszczerbek na zdrowiu

Zadośćuczynienie – a trwały uszczerbek na zdrowiu

Ustalanie w sprawach odszkodowawczych procentowego uszczerbku na zdrowiu poszkodowanych staje się coraz bardziej powszechne. Czy jest to jednak niezbędne Sądowi do określenia należnego zadośćuczynienia?

Zwrot kosztów reprezentacji przedsądowej przez Ubezpieczyciela

Zwrot kosztów reprezentacji przedsądowej przez Ubezpieczyciela

Osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych często rezygnują z pomocy profesjonalnego pełnomocnika przy dochodzeniu roszczeń na etapie przedsądowym.

Różnica między wypadkiem a kolizją

Różnica między wypadkiem a kolizją

Podstawowym kryterium odróżniającym wypadek od kolizji jest kwestia zakresu obrażeń powstałych u poszkodowanych. Odpowiedzialność bowiem może...

Kolizja drogowa – jak postępować w przypadku stłuczki

Kolizja drogowa – jak postępować w przypadku stłuczki

Jeśli podczas zdarzenia drogowego obrażenia poszkodowanego, który nie jest winny jego zaistnienia naruszają czynności narządu ciała...

Wypadek drogowy – dochodzenie roszczeń w przypadku braku polisy sprawcy lub niezidentyfikowania pojazdu

Wypadek drogowy – dochodzenie roszczeń w przypadku braku polisy sprawcy lub niezidentyfikowania pojazdu

Obowiązek posiadania polisy OC Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego ma obowiązek posiadania Polisy OC. Zgodnie z art....

Kancelarie odszkodowawcze w klinczu ustawy

Kancelarie odszkodowawcze w klinczu ustawy

Wiele wskazuje na to, że niechybnie zbliża się koniec dobrych czasów dla firm odszkodowawczych. Senat RP...