Prawo odszkodowań

Prawo odszkodowań

Kancelaria świadczy pomoc prawną w dochodzeniu odszkodowań w związku ze:

Reprezentujemy klientów na etapie przedsądowym przed Ubezpieczycielem lub Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym oraz na etapie sądowym.

Pomagamy w negocjowaniu korzystnych ugód z Ubezpieczycielem. Świadczymy pomoc prawną w sprawach o odszkodowanie związane z opóźnionymi lub odwołanymi lotami, szkodami na mieniu w wyniku m. in. kradzieży, zalania, pożaru, czy błędów konstrukcyjnych budynków.

Weryfikujemy sprawy pod kątem możliwości dochodzenia roszczeń na etapie postępowania sądowego.

Ostatnie wpisy z prawa odszkodowań

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej – wzór word/pdf do pobrania

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej – wzór word/pdf do pobrania

Jeśli kierujący nie mają wątpliwości co do faktu – z czyjej winy doszło do kolizji drogowej wystarczające jest spisanie odpowiedniego oświadczenia. Jakie informacje powinny się znaleźć w oświadczeniu o kolizji drogowej?

Zadośćuczynienie po wypadku

Zadośćuczynienie po wypadku

Zadośćuczynienie stanowi najczęściej zgłaszane roszczenie przez poszkodowanych, którzy ulegli wypadkom samochodowym. Firmy odszkodowawcze prześcigają się w reklamach przekonując klientów, że pomogą uzyskać najwyższe odszkodowanie i zadośćuczynienie spośród wszystkich podmiotów występujących na rynku.

Renta z tytułu zmniejszenia się widoków powodzenia na przyszłość

Renta z tytułu zmniejszenia się widoków powodzenia na przyszłość

Obrażenia doznane w wypadku komunikacyjnym mogą dla poszkodowanego skutkować zmniejszeniem widoków powodzenia na przyszłość. Dochodzona w związku z tym renta wyrównawcza może być zarówno samoistną przesłanką do jej uzyskania.

Renta z tytułu zwiększenia się potrzeb po wypadku komunikacyjnym

Renta z tytułu zwiększenia się potrzeb po wypadku komunikacyjnym

Wypadek komunikacyjny często wiąże się z potrzebą ponoszenia przez poszkodowanego dodatkowych kosztów. Mogą być one związane m. in. z koniecznością kontynuowania procesu leczenia i rehabilitacji oraz zakupu lekarstw, suplementów i środków sanitarno-higienicznych.

Wypadek komunikacyjny – renta z tytułu utraconej zdolności do pracy

Wypadek komunikacyjny – renta z tytułu utraconej zdolności do pracy

Obrażenia doznane w wyniku wypadku komunikacyjnego mogą skutkować częściową lub całkowitą utratą zdolności do pracy zarobkowej. Sytuacja taka stanowi jedną z podstaw wymienionych w art. art. 444 §2 kodeksu cywilnego.

Kara za brak OC pojazdu

Kara za brak OC pojazdu

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nakłada każdego roku tysiące kar pieniężnych za brak polisy OC

Zwrot kosztu pogrzebu z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego

Zwrot kosztu pogrzebu z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego

Każdego roku na polskich drogach ginie ponad 2500 osób. Należy zdawać sobie sprawę, że w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC – ubezpieczyciel sprawcy wypadku zobowiązany jest do pokrycia kosztów pogrzebu poszkodowanego.

Renta z polisy OC sprawcy wypadku komunikacyjnego

Renta z polisy OC sprawcy wypadku komunikacyjnego

Poszkodowany w wyniku wypadku komunikacyjnego może w określonych sytuacjach domagać się renty od Ubezpieczyciela sprawcy lub samego sprawcy.

Zadośćuczynienie – a trwały uszczerbek na zdrowiu

Zadośćuczynienie – a trwały uszczerbek na zdrowiu

Ustalanie w sprawach odszkodowawczych procentowego uszczerbku na zdrowiu poszkodowanych staje się coraz bardziej powszechne. Czy jest to jednak niezbędne Sądowi do określenia należnego zadośćuczynienia?

Zwrot kosztów reprezentacji przedsądowej przez Ubezpieczyciela

Zwrot kosztów reprezentacji przedsądowej przez Ubezpieczyciela

Osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych często rezygnują z pomocy profesjonalnego pełnomocnika przy dochodzeniu roszczeń na etapie przedsądowym.