Prawo odszkodowań

Prawo odszkodowań

Kancelaria świadczy pomoc prawną w dochodzeniu odszkodowań w związku ze:

Reprezentujemy klientów na etapie przedsądowym przed Ubezpieczycielem lub Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym oraz na etapie sądowym.

Pomagamy w negocjowaniu korzystnych ugód z Ubezpieczycielem. Świadczymy pomoc prawną w sprawach o odszkodowanie związane z opóźnionymi lub odwołanymi lotami, szkodami na mieniu w wyniku m. in. kradzieży, zalania, pożaru, czy błędów konstrukcyjnych budynków.

Weryfikujemy sprawy pod kątem możliwości dochodzenia roszczeń na etapie postępowania sądowego.