Prawo medyczne

Prawo medyczne

Kancelaria świadczy usługi z zakresu prawa medycznego zarówno w reprezentując pacjentów, jak również lekarzy i podmioty medyczne.

Reprezentujemy pacjentów poszkodowanych na skutek:

Reprezentujemy personel medyczny w :

Prowadzimy stałą obsługę prawną :

  • podmiotów medycznych,
  • pomagamy na etapie kontraktowania świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia,
  • w trakcie realizacji kontraktu.

Opiniujemy i sporządzamy projekty wewnątrzzakładowych aktów i regulaminów. Prowadzimy szkolenia dla personelu medycznego z zakresu RODO celem poszerzenia świadomości prawnej i uniknięcia błędów mogących skutkować negatywnymi konsekwencjami prawnymi.