Prawo karne

Prawo karne

Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię w sprawach karnych obejmuje:

  • wszystkie etapy postępowania karnego,
  • karnoskarbowego,
  • wykroczeń oraz pomoc prawną na etapie postępowania wykonawczego.

Występujemy zarówno w charakterze obrońców podejrzanych i oskarżonych, jak również reprezentujemy pokrzywdzonych dbając o ich interesy w procesie karnym.

Sporządzamy profesjonalne pisma z zakresu prawa karnego, do których należą m. in. :

  • zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa,
  • prywatne akty oskarżenia,
  • odpowiedzi na akt oskarżenia,
  • apelację,
  • zażalenia
  • wnioski w postępowaniu wykonawczym.

Przygotowujemy również opinię dla podmiotów gospodarczych celem uniknięcia naruszeń prawa podczas prowadzenia działalności gospodarczej.

Kontakt z adwokatem

Pamiętaj, w sprawach karnych bardzo często o wyniku procesu decyduje treść pierwszego przesłuchania i czynności w sprawie. Warto już na tym etapie skonsultować się z adwokatem.

 

Ostatnie wpisy z prawa karnego

Koronawirus – mandat karny za nieprzestrzeganie kwarantanny

Koronawirus – mandat karny za nieprzestrzeganie kwarantanny

W związku z szybkim rozprzestrzenianiem się koronawirusa Ministerstwo Zdrowia publikuje przy pomocy mediów społecznościowych istotne informacje...

Końcowe zaznajomienie się z materiałami postępowania

Końcowe zaznajomienie się z materiałami postępowania

Niezależnie od tego czy postępowanie przygotowawcze prowadzone jest w formie dochodzenia czy śledztwa, gdy istnieją podstawy do jego zamknięcia - na wniosek podejrzanego lub jego obrońcy organ prowadzący postępowanie wyznacza termin końcowego zaznajomienia się z materiałami postępowania.

List żelazny – czyli możliwość odpowiadania z wolnej stopy

List żelazny – czyli możliwość odpowiadania z wolnej stopy

możliwe jest aby oskarżony przebywający za granicą odpowiadał z wolnej stopy?

Brak zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie kierowania po użyciu alkoholu?

Brak zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie kierowania po użyciu alkoholu?

Zakaz prowadzenia pojazdów jest najczęściej stosowanym środkiem karnym. Jest to efekt wciąż dużej ilości kierowców prowadzących...

Wnioski dowodowe w postępowaniu karnym

Wnioski dowodowe w postępowaniu karnym

Strony postępowania karnego mają prawo do składania wniosków dowodowych. Warto z tego prawa korzystać, gdyż wyniki...

Oskarżyciel posiłkowy –  czy warto zostać oskarżycielem posiłkowym?

Oskarżyciel posiłkowy – czy warto zostać oskarżycielem posiłkowym?

W sprawach karnych ściganych z oskarżenia publicznego - pokrzywdzony może uzyskać status strony na etapie postępowania...

Rozłożenie grzywny na raty

Rozłożenie grzywny na raty

Uprawomocnienie się wyroku, w którym Sąd wymierzył karę grzywny powoduje konieczność uregulowania jej przez skazanego. Zgodnie...

Stalking – przestępstwo uporczywego nękania

Stalking – przestępstwo uporczywego nękania

Pochodzący z języka angielskiego termin „stalking” oznaczający „podchody” używany jest już nie tylko potocznie ale również...

Przestępstwo utrwalania wizerunku nagiej osoby bez jej zgody

Przestępstwo utrwalania wizerunku nagiej osoby bez jej zgody

Rozwój technologii, coraz powszechniejsze korzystanie z mediów społecznościowych i przede wszystkim pauperyzacja reguł przyzwoitości sprawia, że...

Wiek sprawcy a odpowiedzialność karna

Wiek sprawcy a odpowiedzialność karna

Ustawa kodeks karny posługuje się pojęciami odnoszącymi się do kryterium wiekowego tj. młodociany, nieletni oraz małoletni....