Prawo karne

Prawo karne

Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię w sprawach karnych obejmuje:

  • wszystkie etapy postępowania karnego,
  • karnoskarbowego,
  • wykroczeń oraz pomoc prawną na etapie postępowania wykonawczego.

Występujemy zarówno w charakterze obrońców podejrzanych i oskarżonych, jak również reprezentujemy pokrzywdzonych dbając o ich interesy w procesie karnym.

Sporządzamy profesjonalne pisma z zakresu prawa karnego, do których należą m. in. :

  • zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa,
  • prywatne akty oskarżenia,
  • odpowiedzi na akt oskarżenia,
  • apelację,
  • zażalenia
  • wnioski w postępowaniu wykonawczym.

Przygotowujemy również opinię dla podmiotów gospodarczych celem uniknięcia naruszeń prawa podczas prowadzenia działalności gospodarczej.

Kontakt z adwokatem

Pamiętaj, w sprawach karnych bardzo często o wyniku procesu decyduje treść pierwszego przesłuchania i czynności w sprawie. Warto już na tym etapie skonsultować się z adwokatem.