Prawo karne

Prawo karne

Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię w sprawach karnych obejmuje:

  • wszystkie etapy postępowania karnego,
  • karnoskarbowego,
  • wykroczeń oraz pomoc prawną na etapie postępowania wykonawczego.

Występujemy zarówno w charakterze obrońców podejrzanych i oskarżonych, jak również reprezentujemy pokrzywdzonych dbając o ich interesy w procesie karnym.

Sporządzamy profesjonalne pisma z zakresu prawa karnego, do których należą m. in. :

  • zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa,
  • prywatne akty oskarżenia,
  • odpowiedzi na akt oskarżenia,
  • apelację,
  • zażalenia
  • wnioski w postępowaniu wykonawczym.

Przygotowujemy również opinię dla podmiotów gospodarczych celem uniknięcia naruszeń prawa podczas prowadzenia działalności gospodarczej.

Kontakt z adwokatem

Pamiętaj, w sprawach karnych bardzo często o wyniku procesu decyduje treść pierwszego przesłuchania i czynności w sprawie. Warto już na tym etapie skonsultować się z adwokatem.

 

Ostatnie wpisy z prawa karnego

List gończy – jako szczególny sposób poszukiwania oskarżonego

List gończy – jako szczególny sposób poszukiwania oskarżonego

Jeżeli oskarżony, w stosunku do którego wydano postanowienie o tymczasowym aresztowaniu, ukrywa się, sąd lub prokurator może wydać postanowienie o poszukiwaniu go listem gończym.

Kontratyp ryzyka sportowego – czyli czy brutalny faul może być przestępstwem?

Kontratyp ryzyka sportowego – czyli czy brutalny faul może być przestępstwem?

W sportach kontaktowych takich jak piłka nożna, koszykówka, czy też sporty walki dochodzi często do groźnych kontuzji zawodników wywołanych działaniem przeciwnika. Historia sportu zna przypadki pojedynków bokserskich, podczas których śmierć ponosił jeden z zawodników.

Zasądzenie kosztów dla oskarżyciela posiłkowego

Zasądzenie kosztów dla oskarżyciela posiłkowego

Oskarżyciel posiłkowy może domagać się zasądzenia od skazanego poniesionych wydatków. Mogą one obejmować m. in. zwrot kosztów ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika, zwrot kosztów przejazdu do sądu, czy też koszty noclegu. Jak złożyć taki wniosek? Czy Sąd wymaga udokumentowania poniesionych wydatków?

Zmiana formy wykonywania kary ograniczenia wolności

Zmiana formy wykonywania kary ograniczenia wolności

Skazany na karę ograniczenia wolności może wnioskować do Sądu o zmianę formy jej wykonywania. Następuje to na etapie postępowania wykonawczego.

Cofniecie apelacji karnej

Cofniecie apelacji karnej

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego środek odwoławczy można cofnąć. Co do zasady apelację cofnąć może podmiot ją wnoszący. Jak to jednak uczynić? Jakie są ograniczenia przy cofnięciu apelacji? Do kiedy można cofnąć apelację?

Koronawirus – mandat karny za nieprzestrzeganie kwarantanny

Koronawirus – mandat karny za nieprzestrzeganie kwarantanny

W związku z szybkim rozprzestrzenianiem się koronawirusa Ministerstwo Zdrowia publikuje przy pomocy mediów społecznościowych istotne informacje...

Końcowe zaznajomienie się z materiałami postępowania

Końcowe zaznajomienie się z materiałami postępowania

Niezależnie od tego czy postępowanie przygotowawcze prowadzone jest w formie dochodzenia czy śledztwa, gdy istnieją podstawy do jego zamknięcia - na wniosek podejrzanego lub jego obrońcy organ prowadzący postępowanie wyznacza termin końcowego zaznajomienia się z materiałami postępowania.

List żelazny – czyli możliwość odpowiadania z wolnej stopy

List żelazny – czyli możliwość odpowiadania z wolnej stopy

możliwe jest aby oskarżony przebywający za granicą odpowiadał z wolnej stopy?

Brak zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie kierowania po użyciu alkoholu?

Brak zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie kierowania po użyciu alkoholu?

Zakaz prowadzenia pojazdów jest najczęściej stosowanym środkiem karnym. Jest to efekt wciąż dużej ilości kierowców prowadzących...

Wnioski dowodowe w postępowaniu karnym

Wnioski dowodowe w postępowaniu karnym

Strony postępowania karnego mają prawo do składania wniosków dowodowych. Warto z tego prawa korzystać, gdyż wyniki...