Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej – wzór word/pdf do pobrania

Nie każda kolizja drogowa, czy też mała szkoda parkingowa musi się wiązać z wzywaniem na miejsce zdarzenia Policji. Jeśli kierujący nie mają wątpliwości co do faktu – z czyjej winy doszło do kolizji drogowej wystarczające jest spisanie odpowiedniego oświadczenia. Jakie informacje powinny się znaleźć w oświadczeniu o kolizji drogowej?

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej – wzór word/pdf do pobrania

Nawet drobne szkody parkingowe czy niegroźne stłuczki powodują stres u kierowców. Wizja procesu dochodzenia odszkodowania i konieczność pozostawienia samochodu w warsztacie stanowi zawsze nieprzyjemną sytuację. Dlatego uważam, że najlepiej jest posiadać wydrukowane oświadczenie sprawcy kolizji drogowej (in blanco) w schowku swojego pojazdu. Przykładowe oświadczenie sprawcy wypadku czy też sprawcy kolizji drogowej w wersji word i pdf można pobrać poniżej.

Co powinno zawierać oświadczenie sprawcy kolizji?

Jeśli nie mamy przy sobie gotowego formularza, czy też oświadczenia sprawcy kolizji drogowej należy je samodzielnie stworzyć od podstaw. Im bardziej szczegółowe oświadczenie – tym większa szansa, że ubezpieczyciel szybko zlikwiduje szkodę, gdyż posiadając wyczerpujące dane, nie będzie musiał zwracać się o ich uzupełnienie. W mojej ocenie oświadczenie sprawcy kolizji drogowej powinno zawierać:

 1. datę zdarzenia – z określeniem przybliżonej godziny zdarzenia
 2. miejsce zdarzenia – warto opisać to miejsce np. ul. Xisńskiego na wysokości posesji Xińskiego 50 w miejscowości np. Koszalin
 3. dane indywidualizujące kierowców tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu
 4. wskazanie dokumentu na podstawie, którego dokonano ustalenia danych kierowcy – np. wskazanie serii i numeru dowodu osobistego lub numeru prawa jazdy
 5. dane pojazdów biorących udział w kolizji – marka, model, numer rejestracyjny (można również podać numer VIN)
 6. opis jak doszło do kolizji – przy jakim manewrze – na skutek czego do niej doszło
 7. wskazanie elementów uszkodzonych w samochodzie zarówno sprawcy jak i poszkodowanego
 8. numer polisy sprawcy oraz dane ubezpieczyciela sprawcy
 9. kto brał udział w kolizji (poza kierowcami mogą być to również pasażerowie zarówno sprawcy jak i kierującego poszkodowanego – jeśli tak to należy opisać również wskazywane przez nich obrażenia)
 10. opis przedmiotów, które uległy uszkodzeniu w ramach kolizji i zakresu tych uszkodzeń (z możliwą ich indywidualizacją np. zegarek marki/typ z białą tarczą i niebieskim paskiem skórzanym – uszkodzenie – zerwany pasek)
 11. wskazanie świadków zdarzenia – imię, nazwisko, adres, numer telefonu (zasadne jest aby świadkowie podpisali się również na oświadczeniu sprawcy – z zaznaczeniem roli „świadek zdarzenia”)
 12. podpisy czytelnie (imię i nazwisko) – sprawcy, poszkodowanego kierującego pojazdem, innych uczestników zdarzenia (pasażerów), świadków

Najważniejsze jest aby oświadczenie konkretyzowało – kto jest sprawcą stłuczki. Dokonując wskazania przebiegu kolizji można posłużyć się rysunkami pomocniczymi. W dobie telefonów z aparatem można na miejscu zdarzenia wykonać dodatkowo zdjęcia uszkodzeń w pojazdach, które po wydrukowaniu lub nagraniu na płytę warto przedłożyć ubezpieczycielowi wraz z oświadczeniem sprawcy i wnioskiem o naprawienie szkody.

Co zrobić gdy już posiadamy podpisane oświadczenie sprawcy wypadku? Gdzie zgłosić się po odszkodowanie?

Należy wtedy zwrócić się do ubezpieczyciela sprawcy z wnioskiem o likwidacje szkody. Jako załączniki należy przedłożyć również oświadczenie sprawcy kolizji, zdjęcia – jeśli zostały wykonane, podając również we wniosku swój numer rachunku bankowego (jeśli chcemy rozliczyć szkodę metodą tzw. gotówkową) lub wskazanie, iż jesteśmy zainteresowani likwidacją bezgotówkową – najczęściej jest to naprawa w warsztacie współpracującym z ubezpieczycielem. Ubezpieczyciel w ciągu 30 dni od zgłoszenia powinien wydać decyzję w przedmiocie likwidacji szkody. Po otrzymaniu decyzji ubezpieczyciela warto jest zweryfikować – czy przyznana kwota odszkodowania odpowiada uszczerbkowi doznanemu w majątku. Jeśli nie, to należy od decyzji się odwołać, ewentualnie w przypadku braku satysfakcjonującego zakończenia sprawy przed ubezpieczycielem można rozważyć skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Zaniżanie odszkodowań na etapie przedsądowym jest niestety dość częstym zjawiskiem.

Podziel się:

Publikacje i materiały zamieszczone na niniejszej stronie są nieodpłatne. Treści mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, zaś zamieszczone informację nie stanowią porady prawnej, ani wykładni prawa. Informacje zamieszone mają charakter ogólny i nie budują stosunku klient – adwokat. Autor bloga nie odpowiada za szkody związane z zastosowaniem lub brakiem zastosowania informacji zamieszczonych na stronie. Treści stanowią jedynie prywatny pogląd autora (ze stanem prawnym na dzień publikacji). Ponadto autor bloga i administrator strony nie odpowiadają za treść komentarzy pozostawionych na blogu przez osoby trzecie.

Dowiedz się więcej na temat:

Prawo odszkodowań
Link został skopiowany