Bezpłatna dokumentacja medyczna

Bezpłatna dokumentacja medyczna

Od dnia 04 maja 2019 r. zmianie uległy zasady udostępniania dokumentacji medycznej. Obecnie Pacjent oraz jego przedstawiciel ustawowy nie muszą ponosić już opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej po raz pierwszy.

Korzystną dla pacjentów zmianę zawdzięczamy ustawie wprowadzająca unijne rozporządzenie RODO (dot. ochrony danych osobowych)

Dokumentacja medyczna – kiedy będzie bezpłatna?

Należy jednak pamiętać, że zgodnie z nowymi przepisami każda z powstałych kart dokumentacji medycznej będzie wydana bezpłatnie tylko raz. Jeśli więc po pierwszym, bezpłatnym wydaniu Pacjentowi dokumentacji medycznej powstaną kolejne, nowe karty – to tylko w tym zakresie można skutecznie wnioskować o ich bezpłatne wydanie. Jeśli zaś ponowimy wniosek o wydanie dokumentacji, który obejmować będzie karty już wcześniej bezpłatnie wydane, to podmiot udostępniający będzie mógł naliczyć opłatę za ich wydanie zgodnie z art. 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dlatego gdy już otrzymaliśmy część dokumentacji medycznej bezpłatnie, to składając kolejny wniosek warto wskazać, iż wnosimy o bezpłatne wydanie kart dokumentacji medycznych dotychczas niewydanych. Uchroni nas to przed niepotrzebnym kosztem.

Omawiania zmiana jest bardzo korzystna dla Pacjentów.  Pamiętajmy, że dokumentacja medyczna możne niekiedy liczyć nawet kilkaset stron. Brak bezpłatności jej udostępnienia wiązałoby się ze znacznym wydatkiem dla uprawnionego wnioskodawcy (Pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego). Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej nie wymaga podania podstawy prawnej.

Podziel się:

Publikacje i materiały zamieszczone na niniejszej stronie są nieodpłatne. Treści mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, zaś zamieszczone informację nie stanowią porady prawnej, ani wykładni prawa. Informacje zamieszone mają charakter ogólny i nie budują stosunku klient – adwokat. Autor bloga nie odpowiada za szkody związane z zastosowaniem lub brakiem zastosowania informacji zamieszczonych na stronie. Treści stanowią jedynie prywatny pogląd autora (ze stanem prawnym na dzień publikacji). Ponadto autor bloga i administrator strony nie odpowiadają za treść komentarzy pozostawionych na blogu przez osoby trzecie.

Dowiedz się więcej na temat:

Prawo medyczne
Link został skopiowany