Czy lekarz dentysta prowadzący działalność gospodarczą może dokonywać sprzedaży produktów do pielęgnacji jamy ustnej?

Ostatnio znajomy dentysta  zapytał mnie, czy indywidualna praktyka lekarska może dokonywać sprzedaży produktów do pielęgnacji jamy ustnej takie jak: pasty do zębów, nici dentystyczne, czy szczoteczki do zębów. Pytanie to jest bardzo ciekawym zagadnieniem z punktu widzenia interpretacji obowiązujących przepisów.

Likwidacja placówki leczniczej – a przechowywanie dokumentacji medycznej

Problematyka dostępu do dokumentacji medycznej w przypadku likwidacji placówki medycznej lub indywidualnej praktyki lekarskiej uregulowana została w Ustawie o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zdarzają się przypadki, w których śmierć lekarza prowadzącego indywidualną praktykę albo likwidacja placówki medycznej nastręcza pacjentom trudności z dostępem do dokumentacji. Jakie postępowanie należy przedsięwziąć aby uzyskać dokumentację medyczną w