Nietrafiony prezent – czyli uprawnienia konsumenta do zwrotu towaru

Nietrafiony prezent – czyli uprawnienia konsumenta do zwrotu towaru

Jak co roku pod świątecznym drzewkiem znajdziemy prezenty od naszych bliskich „Mikołajów”. Mogą pojawić się wśród nich podarunki nietrafione. Wielu konsumentów pozostaje w błędnym przeświadczeniu, iż niezależnie – czy zakup dokonany został w sklepie stacjonarnym, czy też internetowym – uprawnienia do zwrotu są takie same.

Zwrot towaru – sklep internetowy

Kupując w sieci uprawnienia konsumenta są znacząco szersze niż podczas zakupów w sklepie stacjonarnym. Ustawa o prawach konsumenta reguluje, iż

w przypadku zawarcia umowy przez Internet (tj. poza lokalem przedsiębiorstwa) – konsument może złożyć sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od odbioru rzeczy. Konsument nie musi przy tym podawać przyczyny zwrotu towaru. Od momentu złożenia oświadczenia przez konsumenta ma on następnie 14 dni na odesłanie towaru.

Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (art. 32 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta).

Wskazać należy przy tym, że Przedsiębiorca może dokonać zwrotu kosztów dostawy rzeczy w kwocie odpowiadającej najtańszej opcji dostawy oferowanej przez przedsiębiorcę. Warto zaznaczyć, że są to uprawnienia konsumenta. Reguły te nie będą miały więc zastosowania, gdy będziemy dokonywać zakupu „na firmę”.

Zwrot towaru – sklep stacjonarny

W sklepie stacjonarnym sprzedawca nie ma obowiązku przyjmowania zwrotu niewadliwego towaru.

Praktyka pokazuje, że coraz więcej sklepów stacjonarnych wprowadza jednak możliwość zwrotu towaru dla konsumentów. Jest to uwarunkowane rosnącą konkurencją i względami wizerunkowymi. Termin i warunki zwrotu będą różniły się w zależności od polityki firmy. Niektóre sklepy stacjonarne wskazują np. że niepodległa zwrotowi towar przeceniony lub do dokonania zwrotu potrzebny jest oryginał paragonu fiskalnego. Przed zakupem w sklepie stacjonarnym warto jest zatem zapoznać się z regulaminem sklepu (w zakresie możliwości dokonania zwrotu lub zapytać sprzedawcy).

Zwrot towaru – kwestia rękojmi

Niezależnie od tego czy kupujemy daną rzecz w sklepie internetowym, czy w stacjonarnym -powinniśmy pamiętać, że w przypadku obarczenia towaru wadą fizyczną lub prawną możemy skorzystać z uregulowanego w kodeksie cywilnym prawa z tytułu rękojmi. Sprzedawcy często niesłusznie wskazują, że uprawnienie to może być zrealizowane tylko w przypadku posiadania paragonu fiskalnego. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpisał na listę klauzul niedozwolonych klauzulę – „Uwaga! Bez paragonu fiskalnego towar nie podlega zwrotowi (poz. 6526). Wynika to z faktu, iż jak słusznie wskazał Sąd Ochrony Konkurencji i konsumentów – nie tylko paragon może stanowić dowód potwierdzający dokonanie transakcji. Można posłużyć się też m. in. wyciągiem z karty lub rachunku.

Mam jednak nadzieję, że wszystkie prezenty okażą się trafione, a kwestia zwrotu zakupionych rzeczy nie będzie musiała być testowana w praktyce – czego serdecznie Państwu Życzę!

Podziel się:

Publikacje i materiały zamieszczone na niniejszej stronie są nieodpłatne. Treści mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, zaś zamieszczone informację nie stanowią porady prawnej, ani wykładni prawa. Informacje zamieszone mają charakter ogólny i nie budują stosunku klient – adwokat. Autor bloga nie odpowiada za szkody związane z zastosowaniem lub brakiem zastosowania informacji zamieszczonych na stronie. Treści stanowią jedynie prywatny pogląd autora (ze stanem prawnym na dzień publikacji). Ponadto autor bloga i administrator strony nie odpowiadają za treść komentarzy pozostawionych na blogu przez osoby trzecie.

Dowiedz się więcej na temat:

Prawo cywilne
Link został skopiowany