Zadośćuczynienie – a trwały uszczerbek na zdrowiu

Ustalanie w sprawach odszkodowawczych procentowego uszczerbku na zdrowiu poszkodowanych staje się coraz bardziej powszechne. Czy jest to jednak niezbędne Sądowi do określenia należnego zadośćuczynienia?

Zadośćuczynienie – a trwały uszczerbek na zdrowiu

Ubezpieczyciele w toku postępowania likwidacyjnego bardzo chętnie zlecają lekarzom określenie procentowego uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego. O ile praktyka ta jest całkowicie zrozumiała w zakresie dochodzenia odszkodowania z polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), to już przy ustalaniu należnego zadośćuczynienia za doznane krzywdy może budzić to wątpliwości.

Uszczerbek na zdrowiu a rozmiar krzywdy

Wspomniana praktyka przy ustalaniu należnego zadośćuczynienia budzi wątpliwości z racji niesłusznego utożsamiania procentowego uszczerbku na zdrowiu z rozmiarem doznanej krzywdy. Zapomina się przy tym o znaczeniu cierpień w sferze psychicznej i indywidualnym charakterze zadośćuczynienia. Ta błędna praktyka znajduje swoje odzwierciedlenie w toku procesów sądowych.

Ubezpieczyciele dysponujący opinią dotyczącą procentowego uszczerbku na zdrowiu (która została wywołana w toku postępowania likwidacyjnego na ich zlecenie) starają się często kwestionować wnioski opinii biegłego sądowego, którego opinia została wywołana w toku sprawy.

Oczywiście mowa tu o sytuacji, w której opinia biegłego sądowego jest korzystniejsza dla poszkodowanego od opinii „prywatnej” z postępowania likwidacyjnego. Prowadzi to naturalnie wydłużania się procesów cywilnych w sprawach odszkodowawczych, w których oczekiwanie na opinię biegłego sądowego z danej specjalizacji medycznej trwa najczęściej nawet kilka miesięcy.

Stwierdzony uszczerbek na zdrowiu jako element składowy wymiaru zadośćuczynienia

Omawiane spłycanie pojęcia zadośćuczynienia i sprowadzanie go tylko do wymiaru procentowego uszczerbku na zdrowiu jest sprzeczne z ratio legis tej instytucji. Istnieje ugruntowane stanowisko judykatury i doktryny, które w sposób jednoznaczny wskazują, że określenie procentowego uszczerbku na zdrowiu stanowi tylko jeden z elementów, które brane jest pod rozwagę Sądu przy ustalaniu należnego poszkodowanemu zadośćuczynienia. Nie jest to wszakże obligatoryjny element w tego typu postępowaniach. Dlatego też dysponowanie przez Ubezpieczycieli prywatnymi opiniami nie powinno być nadużywane w toku spraw o zadośćuczynienie.

Podziel się:

Publikacje i materiały zamieszczone na niniejszej stronie są nieodpłatne. Treści mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, zaś zamieszczone informację nie stanowią porady prawnej, ani wykładni prawa. Informacje zamieszone mają charakter ogólny i nie budują stosunku klient – adwokat. Autor bloga nie odpowiada za szkody związane z zastosowaniem lub brakiem zastosowania informacji zamieszczonych na stronie. Treści stanowią jedynie prywatny pogląd autora (ze stanem prawnym na dzień publikacji). Ponadto autor bloga i administrator strony nie odpowiadają za treść komentarzy pozostawionych na blogu przez osoby trzecie.

Dowiedz się więcej na temat:

Prawo odszkodowań
Link został skopiowany