Koronawirus – mandat karny za nieprzestrzeganie kwarantanny

W związku z szybkim rozprzestrzenianiem się koronawirusa Ministerstwo Zdrowia wprowadziło mandat karny w wysokości 5000,00 złotych za nieprzestrzeganie kwarantanny.

Koronawirus – mandat karny za nieprzestrzeganie kwarantanny

W związku z szybkim rozprzestrzenianiem się koronawirusa Ministerstwo Zdrowia publikuje przy pomocy mediów społecznościowych istotne informacje dotyczące profilaktyki w związku z istniejącym zagrożeniem.

Koronawirus a przymusowa kwarantanna

MZ wyjaśniło, że kwarantanną objęte są osoby zdrowe, które przebywały z osobami, u których stwierdzono koronawirusa lub miały podejrzenie o zakażeniu.

Kwarantanna trwa 14 dni od dnia styczności z podejrzanym o zakażenie lub zakażonym.

Kwarantanna jest nakładana w drodze decyzji administracyjnej. Może dokonać tego powiatowy lub graniczny inspektor.

Koronawirus obowiązki osoby objętej kwarantanną

Obowiązkiem osoby objętej kwarantanną jest udzielanie inspekcji sanitarnej informacji o swoim stanie zdrowia. W tym okresie zakazane jest opuszczanie wyznaczonego miejsca. Ministerstwo poucza również, że podczas kwarantanny bardzo istotne jest przestrzeganie zasad higieny poprzez m. in.

  • regularne mycie rąk,
  • unikanie dotykania oczu i ust,
  • zakrywanie ust i nosa podczas kaszlu.

Osoby objęte kwarantanną kontrolowane są przynajmniej raz na dobę przez funkcjonariuszy policji – po wcześniejszym telefonicznym uprzedzeniu osoby kontrolowanej.

Nieprzestrzeganie kwarantanny grozi mandatem karnym w wysokości 5.000,00 złotych.

Podziel się:

Publikacje i materiały zamieszczone na niniejszej stronie są nieodpłatne. Treści mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, zaś zamieszczone informację nie stanowią porady prawnej, ani wykładni prawa. Informacje zamieszone mają charakter ogólny i nie budują stosunku klient – adwokat. Autor bloga nie odpowiada za szkody związane z zastosowaniem lub brakiem zastosowania informacji zamieszczonych na stronie. Treści stanowią jedynie prywatny pogląd autora (ze stanem prawnym na dzień publikacji). Ponadto autor bloga i administrator strony nie odpowiadają za treść komentarzy pozostawionych na blogu przez osoby trzecie.

Dowiedz się więcej na temat:

Prawo karne,,
Link został skopiowany