Alimenty natychmiastowe – jako propozycja poszerzenia tarczy antykryzysowej

Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje na potrzebę poszerzenia tarczy antykryzysowej o przepisy dotyczące „alimentów natychmiastowych”. W ocenie RPO sytuacja pandemii nie może powodować pozbawienia środków do życia uprawnionych dzieci.

Alimenty natychmiastowe – jako propozycja poszerzenia tarczy antykryzysowej

Na wstępie należy zaznaczyć, że pomysł wprowadzenia alimentów natychmiastowych nie powstał po wybuchu pandemii. Mogliśmy o nim szerzej usłyszeć już w 2019 r., kiedy nikt nie wiedział jeszcze o konsekwencjach jakie koronawirus wywoła na całym świecie. Wtedy jednak projekt „utknął” na poziomie prac legislacyjnych, a obecna sytuacja sprawia, że znowu zaczyna mówić się głośno o konieczności wprowadzenia alimentów natychmiastowych.

Założenie – prosta i szybka procedura

Wprowadzenie alimentów natychmiastowych w ramach tarczy antykryzysowej stanowić ma lek na obecną sytuację związaną z nieodbywaniem się rozpraw. Zgodnie z pomysłem RPO alimenty natychmiastowe mają być przyznawane w maksymalnie uproszczonej procedurze – czyli nakazowym postępowaniu alimentacyjnym. Według tego założenia można by je otrzymać nawet w ciągu kilku dni od złożenia pozwu. Zachowana musi zostać jednak procedura odwołania się od tak zwanego alimentacyjnego nakazu zapłaty.

Pomoc z Funduszu Alimentacyjnego

Dodatkowo zgodnie ze słowami Rzecznika Praw Obywatelskich jeśli rodzic objęty obowiązkiem stwierdzonym nakazem alimentacyjnym sam pozostawał będzie w niedostatku łatwiejsze będzie uzyskanie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, co dotychczas wiązało się ze spełnieniem szeregu obligatoryjnych przesłanek, co wpływało na długość postępowania.

Łatwy pozew

Ponadto pozew składany miałby być na formularzu, którego druk będzie można pobrać przez Internet. Docelowo druk ma być maksymalnie prosty, a jedynym obligatoryjnym załącznikiem będzie odpis skrócony aktu urodzenia dziecka. W procedurze tej kwota alimentów ustalana będzie według odgórnej zasady, która co roku będzie ulegała zmianom (w zależności m. in. od wysokości minimalnego wynagrodzenia). Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Rzecznika Praw Obywatelskich kwota alimentów wynosiłaby obecnie:

  • 570,00 złotych – na jedno dziecko
  • 1.040,00 złotych – na dwoje dzieci
  • 1.360,00 złotych – na troje dzieci.

Nie sposób w chwili obecnej stwierdzić czy projekt zostanie przyjęty i czy jego kształt nie ulegnie zmianie w toku prac legislacyjnych. Ewentualne wprowadzenie nakazowego postępowania alimentacyjnego może też znacząco zmniejszyć ilość pozwów wraz z wnioskami o zabezpieczenie roszczenia składanych  według dotychczasowej procedury.

Podziel się:

Publikacje i materiały zamieszczone na niniejszej stronie są nieodpłatne. Treści mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, zaś zamieszczone informację nie stanowią porady prawnej, ani wykładni prawa. Informacje zamieszone mają charakter ogólny i nie budują stosunku klient – adwokat. Autor bloga nie odpowiada za szkody związane z zastosowaniem lub brakiem zastosowania informacji zamieszczonych na stronie. Treści stanowią jedynie prywatny pogląd autora (ze stanem prawnym na dzień publikacji). Ponadto autor bloga i administrator strony nie odpowiadają za treść komentarzy pozostawionych na blogu przez osoby trzecie.

Dowiedz się więcej na temat:

Prawo cywilne
Link został skopiowany