Różnica między wypadkiem a kolizją

Podstawowym kryterium odróżniającym wypadek od kolizji jest kwestia zakresu obrażeń powstałych u poszkodowanych. Odpowiedzialność bowiem może opierać się na podstawie przepisów kodeksu karnego – jeżeli doszło do wypadku lub kodeksu wykroczeń – jeżeli mamy do czynienia z kolizją. Kolizja – czyli wykroczenie. Kodeks wykroczeń co prawda nie operuje terminem kolizja, ale to właśnie w tym

Kolizja drogowa – jak postępować w przypadku stłuczki

Jeśli podczas zdarzenia drogowego obrażenia poszkodowanego, który nie jest winny jego zaistnienia naruszają czynności narządu ciała lub wywołują rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 7 dni mamy już do czynienia z wypadkiem, czyli przestępstwem, a nie z kolizją drogową będącą wykroczeniem. Kolizja drogowa – spisanie oświadczenia czy zawiadomienie Policji? Bezpośrednio po zaistnieniu kolizji drogowej należy w

Wypadek drogowy – dochodzenie roszczeń w przypadku braku polisy sprawcy lub niezidentyfikowania pojazdu

Obowiązek posiadania polisy OC Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego ma obowiązek posiadania Polisy OC. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (dalej: „u.u.o.”). Ubezpieczeniami obowiązkowymi są: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem

Kancelarie odszkodowawcze w klinczu ustawy

Wiele wskazuje na to, że niechybnie zbliża się koniec dobrych czasów dla firm odszkodowawczych. Senat RP uchwałą z dnia 26 października 2018 r. skierował do Sejmu projekt ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynów niedozwolonych. Jeśli ustawa zostanie przyjęta w proponowanym kształcie, będzie to bolesny cios dla firm/kancelarii odszkodowawczych działających