Wypadek drogowy – dochodzenie roszczeń w przypadku braku polisy sprawcy lub niezidentyfikowania pojazdu

Obowiązek posiadania polisy OC Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego ma obowiązek posiadania Polisy OC. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (dalej: „u.u.o.”). Ubezpieczeniami obowiązkowymi są: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem