Wypadek drogowy – przestępstwo z art. 177 kodeksu karnego

Każdego dnia na polskich drogach dochodzi do niemal 90 wypadków. Oficjalne statystyki Policji wskazują, że w 2017 r. doszło do 32 760 wypadków drogowych, w wyniku, których śmierć poniosło 2831 osób. W rzeczywistości wypadków drogowych jest więcej niż wskazują wspomniane statystyki, gdyż nie zawsze o wypadku zawiadamiana jest Policja. Przestępstwo spowodowania wypadku drogowego reguluje art.