Kolizja drogowa – jak postępować w przypadku stłuczki

Jeśli podczas zdarzenia drogowego obrażenia poszkodowanego, który nie jest winny jego zaistnienia naruszają czynności narządu ciała lub wywołują rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 7 dni mamy już do czynienia z wypadkiem, czyli przestępstwem, a nie z kolizją drogową będącą wykroczeniem. Kolizja drogowa – spisanie oświadczenia czy zawiadomienie Policji? Bezpośrednio po zaistnieniu kolizji drogowej należy w

Kancelarie odszkodowawcze w klinczu ustawy

Wiele wskazuje na to, że niechybnie zbliża się koniec dobrych czasów dla firm odszkodowawczych. Senat RP uchwałą z dnia 26 października 2018 r. skierował do Sejmu projekt ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynów niedozwolonych. Jeśli ustawa zostanie przyjęta w proponowanym kształcie, będzie to bolesny cios dla firm/kancelarii odszkodowawczych działających