Koronawirus – mandat karny za nieprzestrzeganie kwarantanny

W związku z szybkim rozprzestrzenianiem się koronawirusa Ministerstwo Zdrowia publikuje przy pomocy mediów społecznościowych istotne informacje dotyczące profilaktyki w związku z istniejącym zagrożeniem. Koronawirus a przymusowa kwarantanna MZ wyjaśniło, że kwarantanną objęte są osoby zdrowe, które przebywały z osobami, u których stwierdzono koronawirusa lub miały podejrzenie o zakażeniu. Kwarantanna trwa 14 dni od dnia styczności

Brak zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie kierowania po użyciu alkoholu?

Zakaz prowadzenia pojazdów jest najczęściej stosowanym środkiem karnym. Jest to efekt wciąż dużej ilości kierowców prowadzących pojazdy w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających. Artykuł Zakaz prowadzenia pojazdów – czy zawsze musi być orzeczony na minimum 3 lata? spotkał się ze sporym odzewem. Otrzymałem kilkanaście maili z pytaniami dotyczącymi kwestii orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów

Wnioski dowodowe w postępowaniu karnym

Strony postępowania karnego mają prawo do składania wniosków dowodowych. Warto z tego prawa korzystać, gdyż wyniki postępowania dowodowego są kluczowe dla ustalenia odpowiedzialności karnej oskarżonego. Zgodnie z art. 167 kodeksu postępowania karnego Dowody przeprowadza się na wniosek stron albo z urzędu. W celu skutecznej ochrony interesów w postępowaniu karnym istotna jest nasza aktywność związana z