Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

Orzeczony przez Sąd środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych za przestępstwa popełnione przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, jest często dla osób skazanych większą dolegliwością niż kara główna. Warto zatem pamiętać, że przy spełnieniu określonych przesłanek możliwe jest skierowanie do Sądu wniosku o uznanie środka karnego za wykonany lub uzyskanie pozwolenia Sądu na prowadzenie pojazdówCzytaj

Prowadzenie samochodu pod wpływem narkotyków

Podczas rutynowych kontroli drogowych kierowcy coraz częściej poddawani są badaniom na obecność środków odurzających. Policja dysponuje nowoczesnymi testerami, dzięki którym wstępne wyniki otrzymywane są już po kilku minutach. Jeśli wynik testu jest pozytywny wykonywane są następnie specjalistyczne badanie krwi, wskazujące rodzaj i stężenie środka odurzającego. Wynik tego badania jest niezwykle istotny przy kwalifikowaniu zdarzenia jakoCzytaj

Wypadek drogowy – przestępstwo z art. 177 kodeksu karnego

Każdego dnia na polskich drogach dochodzi do niemal 90 wypadków. Oficjalne statystyki Policji wskazują, że w 2017 r. doszło do 32 760 wypadków drogowych, w wyniku, których śmierć poniosło 2831 osób. W rzeczywistości wypadków drogowych jest więcej niż wskazują wspomniane statystyki, gdyż nie zawsze o wypadku zawiadamiana jest Policja. Przestępstwo spowodowania wypadku drogowego reguluje art.Czytaj