Blog

Wojewódzkie komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych – alternatywa dla postępowań sądowych

Wojewódzkie komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych – alternatywa dla postępowań sądowych

Rosnąca świadomość prawna pacjentów oraz przychodzący do nas z zachodu trend na „rozliczanie” lekarzy z popełnianych przez nich błędów doprowadziło do powstania w 2012 r. Wojewódzkich Komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.

CZYTAJ

Odroczenie wykonania kary – czyli jak odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności?

Odroczenie wykonania kary – czyli jak odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności?

Skazanie prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności bez warunkowego jej zawieszenia kojarzy się najczęściej z niechybnym osadzeniem w zakładzie karnym.

CZYTAJ