Żądanie pozwu w walucie obcej

Swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej i związany z tym dynamiczny rozwój stosunków gospodarczych jest źródłem coraz częstszych dylematów polskich przedsiębiorców – w zakresie dochodzenia należnych im roszczeń. Jeśli świadczenie wynikające z umowy podlegającej wykonaniu na terytorium RP określone zostało w innej walucie niż polski złoty – aktualne pozostają pytania, w jakiej walucie wskazać żądanie

Umowa dożywocia a zachowek

Umowa darowizny nieruchomości jest w praktyce bardzo często wykorzystywana przez darczyńców, którzy chcą mieć pewność, że po ich śmierci określona osoba będzie jedynym właścicielem nieruchomości i nie będzie musiała martwić się postępowaniem spadkowym. Przeważnie sytuacje takie dotyczą rodziców, którzy darują nieruchomość na rzecz jednego ze swych dzieci. Stanowić ma to akt wdzięczności za opiekę i

Darowizna nieruchomości obciążonej hipoteką

Polacy coraz chętniej kupują mieszkania i domy „na kredyt”. Najczęściej jest to kredyt hipoteczny. Właściciele nieruchomości obciążonych hipoteką często pozostają w błędnym przekonaniu, że do czasu całkowitej spłaty kredytu nie mogą nią rozporządzać. Wiele osób uważa, że do dokonania darowizny takiej nieruchomości niezbędna jest zgoda banku i w przedbiegach rezygnuje z dalszych działań. Jak faktycznie