Oskarżyciel posiłkowy –  czy warto zostać oskarżycielem posiłkowym?

Oskarżyciel posiłkowy – czy warto zostać oskarżycielem posiłkowym?

W sprawach karnych ściganych z oskarżenia publicznego – pokrzywdzony może uzyskać status strony na etapie postępowania sądowego i występować w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Na gruncie obowiązujących przepisów ustawy kodeks postępowania karnego możemy wyróżnić:

CZYTAJ

Rozłożenie grzywny na raty

Rozłożenie grzywny na raty

Uprawomocnienie się wyroku, w którym Sąd wymierzył karę grzywny powoduje konieczność uregulowania jej przez skazanego. Zgodnie z art. 44 § 1 kodeksu karnego wykonawczego – po otrzymaniu pisemnego wezwania z Sądu – skazany ma na to 30 dni. Ustawodawca przewidział jednak możliwość wnioskowania o rozłożenie grzywny na raty.

CZYTAJ

Prowadzenie samochodu pod wpływem narkotyków

Prowadzenie samochodu pod wpływem narkotyków

Podczas rutynowych kontroli drogowych kierowcy coraz częściej poddawani są badaniom na obecność środków odurzających. Policja dysponuje nowoczesnymi testerami, dzięki którym wstępne wyniki otrzymywane są już po kilku minutach. Jeśli wynik testu jest pozytywny wykonywane są następnie specjalistyczne badanie krwi, wskazujące rodzaj i stężenie środka odurzającego. Wynik tego badania jest niezwykle istotny przy kwalifikowaniu zdarzenia jako wykroczenia lub przestępstwa.

CZYTAJ

Odroczenie wykonania kary – czyli jak odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności?

Odroczenie wykonania kary – czyli jak odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności?

Skazanie prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności bez warunkowego jej zawieszenia kojarzy się najczęściej z niechybnym osadzeniem w zakładzie karnym.

CZYTAJ