Odroczenie wykonania kary – czyli jak odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności?

Odroczenie wykonania kary – czyli jak odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności?

Skazanie prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności bez warunkowego jej zawieszenia kojarzy się najczęściej z niechybnym osadzeniem w zakładzie karnym.

CZYTAJ