Czy lekarz dentysta prowadzący działalność gospodarczą może dokonywać sprzedaży produktów  do pielęgnacji jamy ustnej?

Czy lekarz dentysta prowadzący działalność gospodarczą może dokonywać sprzedaży produktów do pielęgnacji jamy ustnej?

Ostatnio znajomy dentysta  zapytał mnie, czy indywidualna praktyka lekarska może dokonywać sprzedaży produktów do pielęgnacji jamy ustnej takie jak: pasty do zębów, nici dentystyczne, czy szczoteczki do zębów. Pytanie to jest bardzo ciekawym zagadnieniem z punktu widzenia interpretacji obowiązujących przepisów.

CZYTAJ

Kategoria: Prawo medyczne
1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek (8 głosów, średnia: 5,00 z 5)
Loading...
Stalking – przestępstwo uporczywego nękania

Stalking – przestępstwo uporczywego nękania

Pochodzący z języka angielskiego termin „stalking” oznaczający „podchody” używany jest już nie tylko potocznie ale również w literaturze – jako określenie przestępstwa polegającego na prześladowaniu innej osoby. Termin stalking używany jest na całym świecie. Nowe znaczenie tego słowa powstało w latach 80tych XX wieku, kiedy to mianem stalkerów określało się niezwykle natrętnych fanów gwiazd światowego kina. Na gruncie prawa polskiego, mówiąc o stalkingu mamy na myśli przestępstwo uporczywego nękania z art. 190a kodeksu karnego, zgodnie z którym:

CZYTAJ

Przestępstwo utrwalania wizerunku nagiej osoby bez jej zgody

Przestępstwo utrwalania wizerunku nagiej osoby bez jej zgody

Rozwój technologii, coraz powszechniejsze korzystanie z mediów społecznościowych i przede wszystkim pauperyzacja reguł przyzwoitości sprawia, że lawinowo rośnie statystyka osób popełniających przestępstwo polegające na utrwalaniu wizerunku nagiej osoby lub osoby podczas czynności seksualnej przy użyciu przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu albo rozpowszechnianiu tego wizerunku bez jej zgody. Obecnie niemal każdy z nas posiada w swoim telefonie komórkowym narzędzie do utrwalania obrazu i możliwość natychmiastowego rozpowszechnienia go. Według oficjalnych statystyk Policji w 2012 roku wszczęto 139 postępowań dotyczących omawianego przestępstwa, zaś w 2017 r. było to już 419 postępowań. Zgodnie z art. 191a kodeksu karnego:

CZYTAJ

Kategoria: Prawo karne
1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek (20 głosów, średnia: 4,90 z 5)
Loading...
Cofnięcie pozwu

Cofnięcie pozwu

Zdarzają się sytuacje, w których po wytoczeniu powództwa powód pragnie odstąpić od sądowego dochodzenia swoich roszczeń. Najczęściej dotyczy to sytuacji kiedy pozwany już po złożeniu pozwu zaspokoi roszczenie powoda lub powód dochodzi do przekonania, że jego żądanie nie jest jednak uzasadnione. W związku z powyższym powód może skorzystać ze złożenia oświadczenia o cofnięciu pozwu. Zgodnie z art. 203 k.p.c.

CZYTAJ

Kategoria: Prawo cywilne
1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek (17 głosów, średnia: 5,00 z 5)
Loading...
Odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów

Odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów

Otrzymanie odpisu pozwu o podwyższenie alimentów nie oznacza jeszcze, że Sąd przychyli się do sformułowanego żądania. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Podstawę żądania pozwu o podwyższenie alimentów stanowi art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zgodnie, z którym: W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Warto jest więc podjąć działania poprzez złożenie odpowiedzi na pozew oraz aktywne uczestnictwo w procesie, jeśli kwestionujemy zasadność powództwa.

CZYTAJ

Kategoria: Prawo cywilne
1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek (34 głosów, średnia: 4,94 z 5)
Loading...