Przestępstwo niealimentacji

Przestępstwo niealimentacji

Niewypełnianie obowiązku alimentacyjnego przez zobowiązanych jest bardzo częstym problemem. Według statystyk niemal 300.000 dłużników nie płaci alimentów. Nowelizacja przepisów karnych w zakresie niealimentacji, która obowiązuje od 08 maja 2017 r. przyniosła istotne zmiany – jak m. in. rezygnację ze znamienia uporczywości. Co grozi za uchylenie się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego?

CZYTAJ

Kategoria: Prawo cywilne
1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek (39 głosów, średnia: 5,00 z 5)
Loading...
Skrócenie kary ograniczenia wolności

Skrócenie kary ograniczenia wolności

Osoby skazane na karę ograniczenia wolności mogą ubiegać się o skrócenie jej wykonywania. Zgodnie z treścią art. 34 § 1 k.k. – kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, a najdłużej 2 lata. Ustawodawca przewidział możliwość zwolnienie od odbycia reszty kary, jeżeli spełnione zostaną następujące warunki wobec skazanego (art. 83 k.k.):

CZYTAJ

Kategoria: Prawo karne
1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek (36 głosów, średnia: 5,00 z 5)
Loading...
Żądanie pozwu w walucie obcej

Żądanie pozwu w walucie obcej

Swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej i związany z tym dynamiczny rozwój stosunków gospodarczych jest źródłem coraz częstszych dylematów polskich przedsiębiorców – w zakresie dochodzenia należnych im roszczeń. Jeśli świadczenie wynikające z umowy podlegającej wykonaniu na terytorium RP określone zostało w innej walucie niż polski złoty – aktualne pozostają pytania, w jakiej walucie wskazać żądanie pozwu? Czy ma być to kwota w walucie z umowy? (np. X euro), czy może przeliczyć tę kwotę na złotówki? W niniejszym artykule postaram się zwięźle odpowiedzieć na powyższe pytania.

CZYTAJ

Kategoria: Prawo cywilne
1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek (38 głosów, średnia: 5,00 z 5)
Loading...
Kolizja – a zatrzymanie prawa jazdy

Kolizja – a zatrzymanie prawa jazdy

Spowodowanie kolizji drogowej może skutkować zatrzymaniem prawa jazdy przez Policję. Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy prawo o ruchu drogowym:

Policjant  może zatrzymać prawo jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.

CZYTAJ

Kategoria: Prawo karne
1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek (39 głosów, średnia: 5,00 z 5)
Loading...